نحوه درست سرخ کردن غذا در روغن

/
 چگونه غذا را در روغن سرخ کنیم؟   1- روغن را تا حد دمای مطلوب…